KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

(Przeprowadzenia rekrutacji)

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: F.P.U.H."GAKRA" Krystyna Gach
z siedzibą: ul. Stroma 7, 43-253 Pielgrzymowice k/Pawłowic
info@gakra.pl
Dane kontaktowe: Tel.: 32 472 30 11
adres e-mail: info@gakra.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Przeprowadzenia rekrutacji
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Wyrażona przez Panią/Pana zgoda
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: Na czas rekrutacji.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. cofnięcia wyrażonej zgody,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

 

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

(Realizacji zamówienia/umowy)

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: F.P.U.H."GAKRA" Krystyna Gach
z siedzibą: ul. Stroma 7, 43-253 Pielgrzymowice k/Pawłowic
info@gakra.pl
Dane kontaktowe: Tel.: 32 472 30 11
adres e-mail: info@gakra.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji zamówienia/umowy.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/podpisana przez Panią/Pana umowa.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: 5 lat po sporządzeniu sprawozdania finansowego bądź na okres trwania umowy oraz okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia/umowy.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.